რეკვიზიტები

„შპს სუფთა სახლი“
ს/კ: 202458893

იურიდიული მის: ქ. თბილისის, ქსნის ქუჩა N36 


E-mail: contact@ch.ge

ტელ: +995 (32) 2 61 11 51


დირექტორი:  ირაკლი ღვინიაშვილი

ბანკის რეკვიზიტები:
სს საქართველოს ბანკი:
GE63BG0000000875239600 GEL

სს თიბისი ბანკი
GE63TB4685536020100002 GEL